Hvor længe må man være syg?

Bagside i Dansk Metal bladet, juni nummeret

Det kan også ske for dig, at du bliver langtidssyg. Men ved du, at hvis du tillader dig at blive syg i mere end 52 uger, risikerer det at være den direkte vej til en presset tilværelse på kontanthjælp, som hurtigt kan bringe endnu mere fattigdom med sig.

Når man har været på sygedagpenge 52 uger er hovedreglen, at man skal overgå til kontanthjælpssystemet med de krav og begrænsninger det fører med sig. De strikse regler og den lave ydelse betyder, at nogen faktisk ender med at måtte gå fra hus og hjem på grund af sygdommen. Det synes jeg er umenneskeligt!

Som socialordfører får jeg mange henvendelser fra borgere, der bliver klemt i systemet. Forleden fik jeg et brev fra Jens, som på grund af sygdom ikke kunne passe sit arbejde. Da tiden på sygedagpenge var gået, stoppede kommunen udbetalingerne, og han fik i stedet kontanthjælp at leve for.

Men bare fordi der var gået 52 uger var Jens desværre ikke blevet rask, eller bedre i stand til at passe et job: ”Jeg kan ikke betale min husleje/faste udgifter, situationen truer nu med at gøre mig hjemløs, derfor ser min fremtid uoverskuelig ud. Endvidere forhaler dette min sagsbehandling og min sygdom”, skrev han til mig.

Det ene problem var, at kontanthjælpen på godt 9000 kr. før skat gjorde det svært for ham at få økonomien til at hænge sammen. Det andet problem var, at han nu blev underlagt reglerne for udbetaling af kontanthjælp. Her er blandt andet krav om at være til rådighed på arbejdsmarkedet, afhængighed af ægtefællens indkomst, og at man ikke må have en opsparing på over 10.000 kr.

For Jens betød hans mindre opsparing, at han i halvanden måned måtte undvære kontanthjælp og at hans jobtræningsforløb blev afbrudt i den periode. Det hele skulle startes forfra, når han igen blev berettiget til kontanthjælp.

Jeg kan godt forstå, at folk som Jens føler de bliver dobbelt straffet, når de oven på sygdommen bliver kastet ind i et system, der er gennemsyret af mistillid, bureaukrati og sanktioner. Man skal konstant stå til rådighed, og der skal ikke mere end et par uåbnede rudekuverter til, før man risikerer helt at miste sin kontanthjælp.

Det er et helt urimeligt hul i det sociale sikkerhedsnet. Mens flertallet skummer fløden af regeringens 30 milliarder kroners skattelettelser, som det er blevet til de sidste 3 år, var der alene sidste år 7.000 personer, der som Jens mistede sygedagpengene. Det er en stigning på 50 procent på seks år!

Og hvorfor nu denne stigning? Er det fordi folk er blevet mere sårbare eller ”ikke vil tage sig sammen” som regeringen udtrykker det. Nej, men siden VK-regeringen og Dansk Folkeparti er kommet til magten, har de forringet arbejdsmiljøindsatsen væsentligt. Og det er lønmodtagerne i Danmark, der betaler prisen med deres helbred.

I SF kæmper vi for forbedringer af arbejdsmiljøindsatsen og vi foreslår, at varighedsbegrænsningen på sygedagpenge på 52 uger ophæves, så der er tid til en afklaring af den syges fremtid. Vi ønsker et samfund der prioriter mennesker før pengene.  Og et samfund hvor det at blive langtidssyg ikke skal være starten på en fattigdomsspiral.


Synes du om dette indlæg?